Wykonanie nierdzewne.
Nierdzewka.
Malowama proszkowo.